Skip to main content

Zonnehuis Thuis

Over Zonnehuis Thuis

Iedereen wil het liefst zelfstandig thuis wonen. De wijkverpleging van Zonnehuis Thuis kan u hierbij ondersteunen. Onze wijkteams zijn altijd dichtbij. De contactverzorgende is, samen met de wijkverpleegkundige, uw vaste aanspreekpunt. De wijkverpleegkundige onderhoudt nauw contact met de apotheek, huisarts en eventueel de specialisten uit het ziekenhuis. Onze teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Zorgverlening

De medewerkers van Zonnehuis Thuis kunnen u thuis bijvoorbeeld helpen met:

 • Uw persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden
 • Complexe zorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname
 • Gespecialiseerde verpleging, zoals wondzorg of nazorg na revalidatie in het verpleeg- of ziekenhuis
 • Het regelen van een indicatie voor de juiste zorg, bijvoorbeeld voor PGB
 • Advies, instructie en voorlichting over uw ziektebeeld of zorgvraag
 • Ondersteuning van uw mantelzorger
 • Bemiddeling in uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen
 • Personenalarmering
 • Begeleiding bij dementie
 • Begeleiding tijdens de laatste levensfase
 • Verwijzingen regelen voor behandeling, bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie. Uw huisarts kan onze specialist ouderengeneeskunde benaderen voor advies.

Contact Zonnehuis Thuis

Wijkteams Appingedam Stadshaven 23
9902 DA Appingedam

T 06 21 59 98 28

wijkverpleegkundigenregioappingedam@zonnehuisgroepnoord.nl

Website: www.zonnehuisgroepnoord.nl

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina