De Logopedische Praktijk J.E. Sprang is een allround praktijk. Dat wil zeggen dat alle voorkomende logopedische stoornissen, zowel bij kinderen als volwassenen bij ons kunnen worden behandeld. De praktijk is DTL gecertificeerd (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Dit betekent dat u zonder verwijzing van arts of specialist een afspraak kunt maken. Een enkele zorgverzekeraar staat dit niet toe: u kunt dit navragen bij of opzoeken op de website van uw zorgverzekeraar.

Mevrouw J.E. Sprang is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici tot 23 november 2020.

OMFT (Oro Myo Functionele Therapie)

Met ingang van juni 2016 is mevrouw Sprang OMFT gecertificeerd (een combinatie van logopedie en tandheelkunde/orthodontie).

Behandelingen

Een logopedist behandelt cliënten (kinderen zowel als volwassenen)  die problemen hebben met:

 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen zoals problemen in het taalbegrip en de taalproductie
 • Stotteren
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Slikstoornissen
 • Stemstoornissen
 • Auditieve verwerkingsproblemen/spraakafzien

Heeft u problemen met het slikken? De logopedist kan u helpen. U kunt meer informatie hierover lezen in bijgevoegd artikel.

Signalen voor een taalontwikkelingsstoornis bij baby’s en peuters zijn:

 • Een kind brabbelt weinig of imiteert zelden klanken
 • Een kind kwijlt veel en gebruikt zijn mond/tong weinig om nieuwe dingen te ontdekken
 • Een kind is opvallend stil tijdens het spelen
 • Een kind is snel boos of verdrietig als je het niet begrijpt
 • Een kind zegt en begrijpt weinig woordjes

Contact

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden, 's ochtends tussen 08.00 en 10.30 uur (0596-620120) of via email. Afmelden van gemaakte afspraken kan uitsluitend telefonisch, dus niet via email, minimaal 24 uur van tevoren. Anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Logopedische praktijk J.E. Sprang
Stadshaven 23
Kamer 111 eerste verdieping
9902 DA Appingedam
Telefoon: 
Algemeen nummer:
0596-620120, bereikbaar van 's morgens 8.00 uur tot 10.30 uur
Spoed:
06-11054870 

E-mail: logopedischepraktijk@gmail.com
Geopend op werkdagen van maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur. 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wij zijn AVG-proof dus in deze praktijk wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan.