Behalve dat we met veel partijen samenwerken om goede zorg voor u te kunnen leveren zijn we met nog meer zorgprojecten bezig.

Horizontaal verwijzen

De huisartsen in ons centrum hebben afgesproken dat ze naar elkaar verwijzen voor kleine chirurgische ingrepen en voor het maken van echo’s bij o.a. buikklachten. De betreffende huisarts is hierin gespecialiseerd en op deze manier hoeft u als cliënt niet meteen naar het ziekenhuis hiervoor. 

Werkgroep ouderenzorg

We worden met elkaar steeds ouder en er komen steeds meer ouderen. Wij hebben een werkgroep ouderenzorg die zich specifiek met zorg voor ouderen bezig houdt. Zo is er een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen. Dit is begonnen eind 2015, toen hebben alle 65 plussers in Appingedam een vragenlijst gekregen over hun gezondheid en welzijn. In 2017 zijn alle 80 plussers met een bepaalde  score thuis bezocht door verpleegkundigen van de huisartsenpraktijken samen met een sociaal werker van de Aswa. De resultaten van deze huisbezoeken zijn in gezamenlijkheid besproken door huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en sociaal werkers van de Aswa. Op basis daarvan is een zorgprogramma ontwikkeld teneinde problemen op te pakken. 
De Aswa zet zich breed in voor de eenzaamheidsproblematiek onder ouderen. Zo bieden zij een Goedemorgen dienst, Damster Maatjes (voor o.a. klussen), dagactiviteit voor kwetsbare ouderen, ontmoetingshuis voor mensen met dementie + hun mantelzorger(s) en maaltijdvoorziening.
Ook heeft de Aswa seniorenvoorlichters die middels huisbezoeken informatie en advies geven over wonen, welzijn en zorg.

Positieve gezondheid

De vragenlijst die alle 65 plussers in Appingedam hebben ontvangen was een heel uitgebreide. Inmiddels is deze vervangen door een kortere welke past in het concept Positieve Gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hulpmiddel hierbij is het zogenaamde spinnenweb waarbij  6 gezondheidsdimensies zijn aangegeven waarmee het welzijn gemeten kan worden. Op dit moment worden wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van de huisartsen en seniorenvoorlichters van de Aswa getraind in het gebruik van dit spinnenweb.  

Werkgroep geestelijke gezondheidszorg 

Deze werkgroep houdt zich bezig met zorgprogramma’s als SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en Grip op klachten (een online hulpmiddel bij SOLK). Begeleiding heeft hierbij plaatsgevonden door een psycholoog van het UMCG.
De samenwerking met welzijn heeft in het zorgprogramma SOLK nadrukkelijk aandacht omdat in de groep patiënten met matige onverklaarbare lichamelijke klachten vaak sociale en maatschappelijke problematiek voorkomt. Voor sommigen zou verwijzing naar welzijn een optie kunnen zijn om hun klachten op psychosociaal gebied aan te pakken. 
ASWA in Appingedam heeft op dit gebied een groot aanbod, zoals het maatjesproject, het Topwierde project en de Inzet. Dit laatste project is voor jongeren die ver van de arbeidsmarkt staan en die bij ASWA kunnen deelnemen aan het houtbewerkingsteam, kookteam of de wijkwinkel.

Werkgroep kinderen met overgewicht

Deze werkgroep bestaat uit een huisarts, praktijkondersteuner GGZ, kinderarts van de OZG, een diëtist, een kinderfysiotherapeut en een verpleegkundige  van het CJG. Zij bespreken hoe ze gezamenlijk de zorg voor kinderen met overgewicht kunnen aanpakken.