Skip to main content

Huisartsen

Adres

Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23, 9902 DA Appingedam.

Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 17.00 uur

U kunt bellen voor het maken van afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken of telefonische consulten tussen 8.00 en 10.00 uur. Wij houden lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden donderdag: 8.00 - 13.00 uur

Voor de donderdagmiddag is bij toerbeurt een van de huisartsen beschikbaar voor spoedgevallen. Welke huisarts dit is, wordt vermeld op het antwoordapparaat van de praktijk.

Telefoonnummers

Huisartspraktijk B.W.G.J. Arntzen
T: 0596 622 215

Huisartspraktijk Huisartsen Stad Appingedam
T: 0596 622 163

Huisartspraktijk mw. B.M. Peels en mw. K.E. Volmer
T: 0596 622 544

Huisartspraktijk R.A. Riemersma
T: 0596 622 183

Huisartspraktijk J.S. Wijpkema
T: 0596 624 592

Huisartspraktijk S. Patandin, Holwierde
T: 0596 623 635

Doktersdienst Groningen

Bel bij levensgevaar 112

De avond-, nacht- en weekenddiensten zijn geregeld via de Doktersdienst Groningen tel.: 0900-9229

De assistente van de Doktersdienst stelt u gerichte vragen, op grond waarvan zij:

  • u zelf kan adviseren
  • u terug laat bellen door de dienstdoende arts
  • een consult of visite voor u regelt
  • een ambulance stuurt

De doktersdienst is een spoeddienst voor een verwonding, ziekte of medische klacht waarvan onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.

De huisartsenpost in onze regio is in Delfzijl aan de Jachtlaan 94 (Huisartsenpraktijk Poseidon).

Voor consulten tussen 23.00 en 08.00 uur zult u naar de huisartsenspoedpost aan de Van Swietenlaan 2b in Groningen verwezen worden (op het terrein van het Martini Ziekenhuis).

U dient altijd te bellen voor u naar een huisartsenpost gaat.
Houdt uw verzekeringsgegevens en BSN bij de hand als u belt.

Voor nadere informatie klikt u hier:

Praktijkondersteuners

Ruime ondersteuning

De huisartsen in gezondheidscentrum Overdiep hebben hun praktijk zo ingericht dat zij u goede zorg kunnen leveren. Zij worden ondersteund door ervaren praktijkassistentes, verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners GGZ en een praktijkmanager. Allemaal specialisten opgeleid in hun vakgebied.

De praktijkassistente

De spil in elke huisartsenpraktijk is de praktijkassistente. Zij organiseert de praktijk, maakt afspraken voor het spreekuur of voor de huisbezoeken. Zij verricht kleine medische handelingen, zoals het controleren van bloeddruk, Hb en bloedsuiker, het uitspuiten van oren en bijvoorbeeld het verzorgen van wonden. Maar ook verwijdert zij hechtingen, geeft injecties, verwijdert wratten en maakt uitstrijkjes.

De verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zelfstandig patiënten kan behandelen. Zij heeft daarvoor een specifieke masteropleiding gevolgd en heeft een eigen spreekuur voor veel voorkomende kortdurende klachten. Daarnaast legt zij zich toe op de ouderenzorg. Er is een nauwe samenwerking met de huisarts.

De praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige houdt zich onder andere bezig met patiënten met diabetes of een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook de ouderenzorg behoort tot haar takenpakket. Zij ziet patiënten op het spreekuur, maar bezoekt hen ook thuis als dit nodig is. De praktijkverpleegkundige werkt onder supervisie van de huisarts.

De praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuners GGZ zijn er voor mensen met psychische en psychosociale problematiek. Zij zijn opgeleid om jongeren en volwassenen met psychische of psychosociale klachten te helpen. Denk daarbij aan driftbuien, angsten, depressie en slapeloosheid, chronische ziekte. Zij behandelen zelf of verwijzen door naar andere specialismen.

De praktijkmanager

De vijf huisartsenpraktijken in ons gezondheidscentrum hebben gezamenlijk 2 parttime praktijkmanagers in dienst, Jeanine Haze en Thomas Nijland.

De praktijkmanager heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening continu te optimaliseren en te waarborgen. De functie van praktijkmanager betreft niet zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle zorgverleners binnen de huisartsenpraktijken. Te denken valt daarbij aan controle op de naleving van wet- en regelgeving, facilitair en ICT-beheer, communicatie en personeelsplanning.

Spreekuren

Het ochtendspreekuur is van 8.00 tot 10.00 uur. Het middagspreekuur tussen 13.30 en 16.00 uur. U kunt voor het maken van een afspraak voor het spreekuur terecht bij de assistentes. De tijden van de spreekuren zijn incidenteel wat anders. Wanneer een huisarts wordt weggeroepen voor een spoedgeval, proberen de andere huisartsen dit spreekuur op te vangen.

Wanneer u een afspraak maakt, vraag de assistente u naar de reden. Ze schat in hoeveel tijd de huisarts voor u kan reserveren, want we bieden graag goede zorg met maximale aandacht. Denkt u bij het maken van de afspraak meer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dat dan even door. Zo voorkomen we dat het spreekuur uitloopt. Dat is prettig voor u en ook voor anderen.

Telefonisch spreekuur

U kunt de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een afspraak op het spreekuur.
Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u vaak ook direct bij de assistente terecht. Ook hiervoor kunt u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. Veel uitslagen geeft ze direct. In sommige gevallen neemt uw huisarts zelf contact met u op of wordt er een tijd afgesproken waarop de huisarts u terugbelt. De huisarts kan zo toelichting geven of u vertellen dat het verstandiger is om u op het spreekuur te zien.

Huisbezoeken

Als u om medische redenen niet naar onze praktijk kunt komen, komt de huisarts naar u. U kunt een afspraak maken voor een huisbezoek. De assistente zal altijd vragen naar de reden van de visite. U wordt vriendelijk verzocht voor 10.00 uur 's ochtends te bellen voor het aanvragen van een huisbezoek. Overigens hebben we op de praktijk de beste onderzoeksmogelijkheden dus wij adviseren u zoveel mogelijk naar de praktijk te komen.

Herhalingsrecept(en)

Het doorgeven van herhaalrecepten kan via onze receptenlijn. U belt hiervoor het praktijknummer en kiest een '2' in het keuzemenu. Spreekt u duidelijk uw naam, adres en geboortedatum in gevolgd door het geneesmiddel zoals vermeld op het doosje. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt ook gebruikmaken van de herhaalservice van de apotheek.

  1. Kruis op het medicatie-overzicht, dat u van de apotheek kreeg, de middelen aan die u weer nodig heeft en stop dit overzicht in een ton die u zowel in de apotheek als in de Jumbo-supermarkt in Appingedam vindt. Op de ton staat aangegeven wanneer u de medicatie kunt ophalen in de apotheek.

  2. Bel Apotheek Salentijn op: 0596 622 501 en geef de geneesmiddelen door. Twee werkdagen later staat vanaf 13.00 uur de aangevraagde medicatie voor u klaar, tenzij anders is afgesproken.

In- en uitschrijfformulier

Hieronder treft u het inschrijfformulier aan wanneer u zich wilt inschrijven als nieuwe patiënt bij één van onze huisartsenpraktijken. Wij verzoeken u het ingevulde formulier persoonlijk af te geven bij de assistente aan één van onze balie's. De inschrijving wordt definitief gemaakt zodra de huisarts akkoord gaat.

Wij hebben het inschrijfformulier als pdf-bestand bijgevoegd (zie hiervoor ook de informatie bij de individuele huisartsen). Alvorens dit formulier in te vullen en in te leveren verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende praktijk om na te gaan of er ruimte is voor nieuwe patiënten.

Naast een inschrijfformulier treft u ook een uitschrijfformulier aan.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.