Voor al uw vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, sociale relaties, gezin en opvoeding kunt u bij de Damster Zorgbalie in ons gezondheidscentrum terecht.
Uitgangspunt van de Damster Zorgbalie is dat signalen en vragen van u als inwoner van Appingedam zo vroeg mogelijk, en vanuit één locatie, worden opgepakt. Met deze samenwerking willen gemeente Appingedam en Stichting EZA e.o. (Eerstelijnszorg Appingedam e.o.) voorkomen dat zorg te laat komt of dat onterecht vraag naar zwaardere zorg ontstaat. Door de inzet van een gezamenlijk team dragen partijen bij aan het terugdringen van zorgkosten.

De inzet op eigen kracht staat centraal bij de Damster Zorgbalie. Dat betekent dat u samen met een professional kijkt naar wat u zelf en met hulp van naasten kunt doen en waar professionele hulp nodig is. Vanuit de Damster Zorgbalie worden tijdig de juiste afspraken gemaakt en gerichte ondersteuning of arrangementen ingezet.

Bereikbaarheid Damster Zorgbalie

De Damster Zorgbalie is er voor inwoners van Appingedam van alle leeftijden. De balie is gevestigd in het gezondheidscentrum Overdiep aan de Stadshaven 23 in Appingedam. Inwoners kunnen op werkdagen binnenlopen tussen 8.30-13.00 uur en bellen tussen 8.30-13.00 uur op 0596-691270. Digitaal is de balie bereikbaar via info@damsterzorgbalie.nl

Spreekuren

Bij de Damster Zorgbalie kunt u ook terecht voor de volgende spreekuren:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wilt u meer weten of heeft u aanvullende vragen?
Stichting Leergeld heeft wekelijks van 13.00 tot 14.00 uur inloopspreekuur bij de Damster Zorgbalie in het Gezondheidscentrum aan de Stadshaven 23 in Appingedam.
 

Spreekuur voor statushouders

De gemeente Appingedam krijgt, net als alle andere gemeenten in Nederland, van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. Statushouders zijn mensen die een asielaanvraag hebben gedaan, de procedure hebben doorlopen en vervolgens toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven. Het zijn vooral mensen uit de oorlogsgebieden Syrië en Eritrea.
De statushouders worden in opdracht van de gemeente Appingedam intensief begeleid bij het vinden van de juiste maatschappelijke voorzieningen, het inrichten van de woning, het vinden van passend onderwijs, invullen van formulieren voor bijvoorbeeld huurtoeslag. Maar ook wordt uitgelegd hoe verzekeringen werken of waar men een huisarts vindt. Of wordt hulp geboden bij het schrijven van een brief, bellen van een instantie of maken van een afspraak.
Er wordt gewerkt met de vrijwilligers die statushouders begeleiden. Deze vrijwilligers hebben nauw contact met de statushouders.

Op maandag- en woensdagmiddag wordt van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur gehouden speciaal voor statushouders en inburgeringsplichtige bewoners bij de Damster Zorgbalie in Appingedam.