Stichting Gezondheidscentrum Overdiep:

Bestuur:
Dhr. A.J. Guns : voorzitter/penningmeester; fysiotherapeut
Mw. J.E. Sprang : secretaris; logopedist
Mw. B. Peels      : lid; huisarts
Mw. R. Chaudhry : lid; apotheker


Management:
Mw. R.A. Riemersma-Nienhuis
centrummanager@gezondheidscentrumoverdiep.nl; tel: 0596-680268

Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.:

Bestuur:
Dhr. J.S. Wijpkema: voorzitter; huisarts
Dhr. B.W.G.J. Arntzen:      secretaris; huisarts
Dhr. A.J. Guns: penningmeester; fysiotherapeut
Mw. R.N. Chaudhry:          lid; apotheker
Dhr. R. Booijen:                 lid; manager TSN Thuiszorg

Management:
Dhr. R.A. Riemersma : medisch coördinator
Dhr. L. Nieboer : financieel/economische bedrijfsvoering
Mw. M. Bolt-Hasper        : coördinator ketenzorg

De praktijkmanager van de vijf huisartsenpraktijken in ons gezondheidscentrum, Maaike Bolt-Hasper, werkt als coördinator ketenzorg voor de Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.. Zij bewaakt het kwaliteitsproces van de ketenzorg en coördineert de samenwerking met externe partijen zoals medisch pedicures, podotherapeuten, Certe en diëtisten. Onder ketenzorg valt de multidisciplinaire zorgverlening voor chronische patiënten in de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, Astma, COPD en hart- en vaatziekten. 

Directiesecretaresse;
Mw. H. Plat-Wieringa
secretariaat@gezondheidscentrumoverdiep.nl; tel: 0596-680295