Skip to main content

Medewerkers

Stichting Gezondheidscentrum Overdiep:

Bestuur:
Dhr. A.J. Guns:         voorzitter/penningmeester; fysiotherapeut
Mw. B.M. Peels:        lid; huisarts
Mw. R.N. Chaudhry:  lid; apotheker
Mw. E. Knapper:        lid; wijkverpleegkundige


Management:
Mw. R.A. Riemersma-Nienhuis
centrummanager@gezondheidscentrumoverdiep.nl; tel: 0596-680268

Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.:

Bestuur:
Dhr. J.S. Wijpkema:          voorzitter; huisarts
Dhr. B.W.G.J. Arntzen:      secretaris; huisarts
Dhr. A.J. Guns:                  penningmeester; fysiotherapeut
Mw. R.N. Chaudhry:          lid; apotheker
Dhr. R. Booijen:                 lid; manager TSN Thuiszorg

Management:
Dhr. R.A. Riemersma: medisch coördinator
Dhr. L. Nieboer:           financieel/economische bedrijfsvoering
Mw. J. Haze:                coördinator ketenzorg

De praktijkmanager van de vijf huisartsenpraktijken in ons gezondheidscentrum, Jeanine Haze, werkt als coördinator ketenzorg voor de Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.. Zij bewaakt het kwaliteitsproces van de ketenzorg en coördineert de samenwerking met externe partijen zoals podotherapeuten, Certe en diëtisten. Onder ketenzorg valt de multidisciplinaire zorgverlening voor chronische patiënten in de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, Astma, COPD en hart- en vaatziekten. Huisarts Patandin in Holwierde maakt ook deel uit van de samenwerking in de ketenzorg.

Directiesecretaresse;
Mw. H. Plat-Wieringa
secretariaat@eerstelijnszorgappingedam.nl; tel: 0596-680295

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina