Over Beeldende Therapie Praktijk N.N.M. Steenbergen-Loer

Kunt u om wat voor reden dan ook niet meer goed functioneren in uw privéleven, werk, relaties of op een ander vlak, dan kan Beeldende Therapie een oplossing voor u bieden. Beeldende therapie is een behandelmethode voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De problemen worden door beeldend werken concreet ervaren en daarmee helder, bespreekbaar en veranderbaar. Beeldende therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in een vorm als ouder-kind, gezin of echtpaar.

De inzet van beeldende middelen staat centraal, zoals teken- en schildertechnieken, speksteenbewerking en werken met klei. Het aanbod dat op u wordt afgestemd zorgt  ervoor dat er tijdens het beeldend werken een proces op gang wordt gebracht dat synchroon loopt met het door u gestelde doel. Ik stem mijn aanpak en behandeling in mijn Beeldende Therapie Praktijk af op uw hulpvraag, levensfase en draagkracht. Na aanmelding volgt een intake en observatie waarin ik de aard van de problemen onderzoek. Aansluitend stel ik, op grond van de hulpvraag en in samenspraak met u, een behandelplan op. Tijdens het behandelproces houden we op vaste momenten tussenevaluaties en we ronden af als u vindt dat het gestelde doel bereikt is.

Behandelingen

Voorbeelden van problemen kunnen zijn; ADHD/ADD, PDD-NOS, burn-out, relatieproblemen, onzekerheid, scheiding, eetproblemen, emoties moeilijk kunnen verwoorden, chronische pijn, angststoornissen en gepest worden. 
Natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden te noemen, maar eigenlijk kunt u met alles bij mij terecht wat u hindert om goed te kunnen functioneren.

Contact 

Beeldende Therapie Praktijk
N.N.M. Steenbergen-Loer
Stadshaven 23
Kamer 138a 1e verdieping
9902 DA Appingedam
Telefoonnummer: 06-28594981
E-mail: beeldendetherapiepraktijk@gmail.com
Website: www.beeldendetherapiepraktijk.com