Skip to main content

Nurse Led Praktijk De Zijlen

Wie zijn wij:

De praktijk in Gezondheidscentrum Overdiep wordt afwisselend bemand door twee Verpleegkundig Specialisten, een Physician Assistant en een Verpleegkundig Specialist in opleiding. Daarnaast zijn er aan de praktijk ook een huisarts, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en gedragsdeskundige verbonden.

Wat doen wij:

Onze praktijk richt zich op het verlenen van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het bijzondere aan deze nieuwe Nurse Led Praktijk is dat de Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant aan het roer staan. Patiënten komen in eerste instantie bij één van de Verpleegkundig Specialisten. Zij verkennen de zorgvraag, doen waar nodig lichamelijk onderzoek, stellen diagnoses en starten een behandeling op. Wanneer nodig, kunnen wij een beroep doen op een huisarts, Arts Verstandelijk Gehandicapten en/of gedragsdeskundige en specialistische fysiotherapeut. Waar nodig kan er verwezen worden naar huisarts en specialisten in het ziekenhuis. De praktijk in Appingedam is een initiatief van De Zijlen.

Waarom deze praktijk?

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de diagnoses en behandelingen die in het verleden, in kader van de zogenoemde Wlz-zorg door een arts werd gedaan, goed of misschien wel beter door verpleegkundig specialisten/physician assistants kunnen worden uitgevoerd. Deze conclusie was voor De Zijlen een belangrijke overweging om een praktijk te huren in gezondheidscentrum Overdiep. We hebben bewust voor deze locatie gekozen. De Zijlen heeft een locatie in Appingedam waar veel gezondheidsvragen spelen waar verpleegkundig specialisten/physician assistants voor ingezet kunnen worden. Daarnaast spelen er op deze locatie veel leefstijl gerelateerde klachten, denk hierbij bijvoorbeeld aan overgewicht. Ook dat is een onderwerp waar juist een verpleegkundig specialist meerwaarde kan bieden.


Veel vragen en problemen van mensen met een verstandelijke handicap zijn niet primair medisch van aard. De verpleegkundig specialisten richten zich onder meer op de volgende aandachtsgebieden:
• Gezondheidsgedrag
• Preventie van ziekte
• Educatie, begeleiding
• Zorg en monitoring.


De verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke preventieve rol in de gezondheidszorg.

Wij zijn op dinsdagochtend en donderdagochtend aanwezig in het gezondheidscentrum Overdiep.

Telefoonnummer De Zijlen: 0594 - 850 552

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.