Voor kinderen en jongeren met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, somberheid, hyperactiviteit of gedragsproblemen kunnen zij thuis, op school en in de omgang met andere kinderen niet goed functioneren.

Wat doet Accare

Accare biedt deze kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien specialistische zorg, waardoor de problemen verminderen of beter hanteerbaar worden. De behandeling heeft als doel om de gezonde ontwikkeling te stimuleren. 
De behandeling kan op verschillende manieren vorm krijgen:

  • gesprekken of een training in één van de poliklinieken
  • thuisbehandeling of -begeleiding, eventueel ook op school
  • behandeling via internet
  • (kortdurende) opname in een kliniek

Over Accare

Accare is een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kunnen bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie op www.accare.nl

U kunt contact opnemen met de polikliniek Appingedam via (050) 368 1100 of via 
secretariaat.groningen@accare.nl