Huisartsen

Mw. B.M. Peels (BIG 79064492801)
Mw. K.E. Volmer (BIG 59910655501) 
Naast de gebruikelijke huisartsenzorg, kunt u bij ons onder andere terecht voor kleine chirurgische ingrepen zoals het weghalen van moedervlekken en wratjes, gynaecologische handelingen zoals het plaatsen van spiraaltjes en ook voor bijvoorbeeld injecties in een gewricht in het geval van ontstekingen. Deze zorg wordt net als de standaard huisartsenzorg vergoed vanuit de basisverzekering en gaat dus niet af van uw eigen risico. Eventuele medicatie of aanvullende onderzoeken die nodig kunnen zijn bij deze ingreepjes vallen wel onder het eigen risico.

Doktersassistentes

Tina
Josien
Hilda
Doktersassistentes zijn de spil in elke huisartsenpraktijk. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de organisatie van de praktijk. Naast het plannen van afspraken voor het spreekuur of huisbezoeken, verrichten zij diverse kleine medische handelingen zoals een bloeddrukcontrole, het uitspuiten van oren en het verwijderen van hechtingen. Ook het geven van injecties, het verwijderen van wratten en het maken van uitstrijkjes zijn taken van de doktersassistentes. 
 

Praktijkondersteuner-somatiek (POH-s)

Stacey
De praktijkondersteuner-somatiek houdt zich onder andere bezig met patiënten met diabetes of een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Zij ziet patiënten op het spreekuur, maar bezoekt hen ook thuis als dit nodig is. Dit alles gebeurt onder supervisie van de huisarts.

Praktijkondersteuner GGZ (POH-ggz)

Dhr. T. Nijland
Mw. E. Klöne
Mw. I. Flikkema-Hoogendoorn
De praktijkondersteuners GGZ zijn er voor mensen met psychische en psychosociale problematiek.  Zij zijn opgeleid om jongeren en volwassenen met psychische of psychosociale klachten te helpen. Denk daarbij aan driftbuien, angsten, depressie en slapeloosheid, verwerkings-, opvoedings- of relatieproblemen, problemen door alcohol of drugs, concentratieproblemen of het leren omgaan met een chronische ziekte. Zij behandelen zelf of verwijzen door naar andere specialismen.