In het Publieksjaarverslag over 2017 vindt u informatie over het ontstaan van de Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o. (EZA), de missie en visie, het bestuur en de verschillende werkgroepen. Ook wordt u in het verslag geïnformeerd over de Damster Zorgbalie en onze zorgvernieuwingsprojecten. 

U kunt het verslag opvragen bij de directiesecretaresse van de Stichting EZA, Hennie Plat-Wieringa via e-mail secretariaat@gezondheidscentrumoverdiep.nl of telefonisch via 0596-680295.