De praktijkmanager van de vijf huisartsenpraktijken in ons gezondheidscentrum, Maaike Hasper, werkt als coördinator ketenzorg voor de Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.. Zij bewaakt het kwaliteitsproces van de ketenzorg en coördineert de samenwerking met externe partijen zoals medisch pedicures, podotherapeuten, Certe en diëtisten. Onder ketenzorg valt de multidisciplinaire zorgverlening voor chronische patiënten in de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, Astma, COPD en hart- en vaatziekten.