Samen beter | Gemeente

Niet alleen binnen het gezondheidscentrum werken we samen, dat doen we ook daarbuiten. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de Gemeente Appingedam. Wijzigingen binnen de AWBZ, de WMO en de jeugdzorg hebben bijvoorbeeld tot gevolg dat meer zorgtaken door de overheid bij de gemeentes neergelegd worden. Door samen te werken kunnen deze taken goed uitgevoerd worden. In Appingedam hebben we dat gedaan door de oprichting van de Damster Zorgbalie. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Damster Zorgbalie op de home pagina.

Samen beter | Regionale ziekenhuizen

Locatie Delfzicht van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is sinds eind juni 2018 verhuisd naar Scheemda. Om bepaalde zorg die het ziekenhuis levert voor u toch dichtbij huis te houden, werken wij op een aantal gebieden al samen met specialisten uit het OZG. U kunt denken aan diagnostische functies die in ons gezondheidscentrum worden gedaan of het houden van spreekuren door specialisten in ons centrum. Ook hebben we contacten met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit betreft vooral de ontwikkeling van zorgprogramma's.

Samen beter | Zorgverzekeraar Menzis 

Menzis is één van de preferente zorgverzekeraars in Nederland. Een groot deel van onze cliënten heeft de zorgverzekering bij deze zorgverzekeraar afgesloten. Dit betekent dat afspraken die wij met Menzis maken in principe gevolgd worden door de andere, kleinere, zorgverzekeraars met cliënten in onze regio. Met Menzis overleggen wij over bijvoorbeeld de registratie van de verleende zorg, de organisatie van onze integrale zorgprogramma’s en over zorgprotocollen.