Stichting Gezondheidscentrum Overdiep:

Bestuur:
Dhr. A.J. Guns : voorzitter/penningmeester; fysiotherapeut
Mw. J.E. Sprang : secretaris; logopedist
Dhr. A.B. Nieuwenhuis: : lid; huisarts
Dhr. G.J. Salentijn : lid; apotheker

Management:
Mw. R.A. Riemersma-Nienhuis
centrummanager@gezondheidscentrumoverdiep.nl; tel: 0596-680268

Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.:

Bestuur:
Dhr. G.J. Salentijn : voorzitter; apotheker
Dhr. B.W.G.J. Arntzen : secretaris; huisarts
Dhr. A.J. Guns : penningmeester; fysiotherapeut
Dhr. J.S. Wijpkema :  lid; huisarts
Dhr. M. Marrink : lid; psycholoog

Management:
Dhr. R.A. Riemersma : medisch coördinator
Dhr. I. van der Deen : financieel/economische bedrijfsvoering

Directiesecretaresse;
Mw. H. Plat-Wieringa
secretariaat@gezondheidscentrumoverdiep.nl; tel: 0596-680295