Begin dit jaar hebben we kennis gemaakt met het begrip Positieve gezondheid en in maart van dit jaar hebben we u daar bij betrokken door middel van het organiseren van een Damster Zorgavond over dit thema. Inmiddels zijn we begonnen met het toepassen van het zogenaamde Spinnenweb om niet alleen inzicht te krijgen in iemands gezondheid maar ook in het welzijn en vele aspecten daar omheen. De vragen die gesteld worden betreffen de lichaamsfuncties, het mentale welbevinden, de zingeving, kwaliteit van leven, het sociaal en maatschappelijk functioneren en het dagelijkse functioneren. Zo ontstaat een duidelijk beeld van waar iemand ondersteuning en/of hulp bij nodig heeft. Dit kan hulp van een zorgverlener zijn maar ook vanuit de eigen familie, buren of vriendenkring of vanuit de Aswa. 
Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van de huisartsen, seniorenvoorlichters van de Aswa en medewerkers WMO van de gemeente Appingedam worden getraind in het gebruik van het spinnenweb vragenformulier.