De Damster Zorgavond die we donderdag 22 maart jl. hebben gehouden in het Aswa gebouw is een leuke en waardevolle bijeenkomst geweest.
De avond werd geopend door wethouder mevr. Annalies Usmany. Vervolgens hebben mevr. Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen en mevr. Ellen Bos van Value2share ons meegenomen in het thema Positieve Gezondheid. Gezondheid is niet alleen het afwezig zijn van ziekte, gezondheid omvat veel meer, bijvoorbeeld het hebben van sociale contacten, een fijn huis, zinvolle dingen doen, jezelf kunnen zijn. Er zijn heel veel aspecten die mede een bijdrage leveren aan gezondheid. Op een interactieve manier hebben we ons daar in verdiept. Door middel van het invullen van een 'spinnenweb' krijgt men inzicht in hoeverre al deze aspecten al dan niet bijdragen tot iemands gezondheid en vervolgens kan men daar op een actieve manier mee aan de slag. Als gezondheidscentrum en gemeente Appingedam gaan we hier zeker een vervolg aan geven en we houden u op de hoogte