Het spreekuur maatschappelijk werk is zowel telefonisch als per mail bereikbaar.
Face to face contacten vinden alleen plaats op afspraak!  

De maatschappelijk werkers hanteren naast de RIVM richtlijn, het aanvullend beleid van de SWD.
Geen huisbezoeken, tenzij crisis en het echt niet anders kan, met inachtneming beleid corona.
Voor vragen zijn ze bereikbaar via het algemeen nummer van de SWD 0596 - 650 787.