Door de uitbraak van het corona virus zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen in het belang van een ieders gezondheid.
De logopedische praktijk blijft op dit moment geopend.
Mogelijk zijn er wat roosteraanpassingen noodzakelijk, dit gebeurt uiteraard in overleg.
 
In verband met het hebben van zo weinig mogelijke contacten tussen de patiënten onderling, wordt iedereen verzocht om niet te vroeg op de afgesproken tijd te komen.( 5 minuten voor aanvang behandeling)
De tijden tussen twee behandelingen zijn om deze reden verruimd.
 
In de wachtkamer is op dit moment uit hygiënische overwegingen voor de kinderen geen speelgoed aanwezig. U kunt natuurlijk altijd zelf een kleurboekje of iets anders meenemen.
Als er sprake is bij u als begeleider, patiënt (je) of meekomende andere gezinsleden van koorts, hoesten, niezen, verkoudheid dient u de afspraak tijdig af te zeggen (tel: 0596-620120, tussen 8.00 u en 11.00 u; spoed: 06-11054870).
Bij ontijdig afzeggen kunnen er kosten in rekening worden gebracht
We hopen dat we mede door uw medewerking deze lastige tijd allemaal goed zullen doorstaan.
 
Met vriendelijke groet,
Joke Sprang, logopediste.