Update 30-3-2021


In het kader van de gezondheid van onze medewerkers en alle patiënten blijven we ons inzetten om het risico op verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. De fysiotherapeuten werken binnen de bestaande voorschriften. Met de nodige hygiënische maatregelen en een aanpassing van de  inrichting van de praktijk proberen we de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

Bij sommige programma's hebben we de planning van de lesuren moeten aanpassen en we hopen iedereen zo gezond in beweging te houden.

BIJ NEUSVERKOUDEN,HOESTEN, BENAUWDHEID OF KOORTS BIJ U OF UW GEZINSLEDEN/HUISGENOTEN KOMT U NIET NAAR DE PRAKTIJK EN MELDT U TELEFONISCH OF PER MAIL DE AFSPRAAK AF!!

Wanneer u als patiënt een vraag heeft aan de behandelend fysiotherapeut dan kunt u hem/haar via het persoonlijk mailadres bereiken. Deze gegevens zijn te vinden in het smoelenboek op deze website. Als u als verwijzer of behandelaar een vraag heeft dan zijn wij dagelijks bereikbaar op 0596-613066 of via info@kinesefysio.nl (klikt u de link hieronder aan).

Kinese Fysiotherapeuten